ZalaSzentgróti Középiskolai Alapítvány

Adószám: 18965959-1-20

Az alapítvány 2002 szeptemberében jött létre. Célja, hogy az iskolánkban folyó általános és speciális képzés feltételrendszerét javítsa, a korszerű és színvonalas munkát ösztönözze, a nyelvoktatást, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a tudományos kutatómunkát, a város a városkörnyék szakember utánpótlását biztosítsa és a fiatalok továbbtanulását támogassa.

Az iskolakapcsolatok építésére törekedjen.

A drogmegelőzésben és az egészséges életmódra való nevelésben segítséget adjon.

Az alapítványi vagyont egy 7 tagú kuratórium kezeli. A kuratórium a tanév eleji első ülésén dönt a munkaközösségek igényeinek megfelelően az éves támogatási keretekről.

Támogatjuk a középfokú C típusú nyelvvizsgát, a házi, tanulmányi és sportversenyek nevezési és szervezési költségeit a szakmai jellegű tanulmányi kirándulásokat, a tanév végi jutalmazásokat.

Tanév kezdéskor a munkaközösségek felmérik azokat az igényeket melyek a tanévi feladataik ellátásához szükségesek. A támogatásra igényt nyújtanak be az alapítvány kuratóriuma részére. Az igényeket a kuratórium megvizsgálja és dönt a tanévben felhasználható pénzről. Külön támogatjuk a nyelvvizsgázókat. Vizsgadíjukat sikeres vizsga esetén átvállaljuk.

Az előre nem tervezhető igényeket egyedileg bírálja el a kuratórium.

A befolyt pénzekből rendszeresen biztosítjuk a Béri Balogh Ádám emlékplaketteket és a vele járó jutalmakat az iskola tanulóinak,valamint a könyvjutalmakat a tanév végén.

Az alapítvány vagyonát az adó 1 %-a és az alapítványi bál bevétele növeli.

Ha személyi jövedelemadójának 1%-val támogatni kívánja alapítványunkat, akkor a rendelkező nyilatkozaton a megfelelő helyre az alábbiakat kérjük ráírni:

A kedveznényezett adószáma: 18965959-1-20
A kedveznényezett neve: Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány

Előre kitöltött rendelkező nyilatkozat iskolán titkárságán is kérhető!

Támogatását ezúton is köszönjük!

Közhasznúságú jelentés

Az alapítvány fő célja a bevételek növelése, tőkeerő biztosítása. Alapítványunkról kiadást csak a működtetésével összefüggően terveztünk.

Célunk megfelelő pénzeszközök biztosítása ahhoz, hogy szociális rászorultság alapján támogatást tudjunk nyújtani tanulóinknak.

Nyitóegyenleg 2006. év január 1-jén:

767 e Ft

Ebből:

Lekötött betét:

317 e Ft

Bankszámla egyenleg:

450 e Ft

Cél szerinti bevétel 2006. évben:

667 e Ft

Ebből:

Kamat:

14 e Ft

Támogatás (adomány):

653 e Ft

Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások:

Lekötött betéthez kiegészítés:

196 e Ft

Bankköltség:

11 e Ft

Záróegyenleg 2006. év december 31-én:

1.423 e Ft

Ebből:

Lekötött betét:

1.180 e Ft

Bankszámla egyenleg:

243 e Ft

Vagyongyarapodás összesen:

656 e Ft

Az alapítvány bért, személyi juttatást a végzett munkáért nem fizet.
Támogatásban csak a tanulók részesültek. A szervezet m
űködtetését a kuratórium tagjai társadalmi munkában végzik