SZENTGRÓTI BÉRI BALOGH ÁDÁM GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY

Közhasznúsági jelentés

Tanév kezdéskor a munkaközösségek felmérik azokat az igényeket melyek a tanévi feladataik ellátásához szükségesek. A támogatásra igényt nyújtanak be az alapítvány kuratóriuma részére. Az igényeket a kuratórium megvizsgálja és dönt a tanévben felhasználható pénzről. Külön támogatjuk a nyelvvizsgázókat. Vizsgadíjukat sikeres vizsga esetén átvállaljuk.

Az előre nem tervezhető igényeket egyedileg bírálja el a kuratórium.

A befolyt pénzekből rendszeresen biztosítjuk a Béri Balogh Ádám emlékplaketteket és a vele járó jutalmakat az iskola tanulóinak,
valamint a könyvjutalmakat a tanév végén.

Nyitóegyenleg 2006. év január 1-jén: 1.750 e Ft
Ebből:  

Lekötött betét:

1.072 e Ft

Bankszámla egyenleg:

678 e Ft
Cél szerinti bevétel 2006. évben: 282 e Ft
Ebből:  

Kamat:

16 e Ft

APEH 1 %:

266 e Ft
Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások:  

Tanulók támogatása:

113 e Ft

Anyag jellegű kiadások (eszközök beszerzése, tanulói rendezvény támogatása):

740 e Ft

Bankköltség:

40 e Ft
Záróegyenleg 2006. év december 31-én: 1.139 e Ft
Ebből:  
Lekötött betét: 1.040 e Ft
Bankszámla egyenleg:

99 e Ft

Alapítványunk a központi költségvetéstől, iskolafenntartástól, helyi önkormányzattól pénzt nem kapott.
Az alapítvány bért, személyi juttatást a végzett munkáért nem fizet.
Támogatásban csak a tanulók részesültek. A szervezet m
űködtetését a kuratórium tagjai társadalmi munkában végzik.
Sznopek István
elnök