A BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY DIÁKÖNKORMÁNYZATÁRÓL

Belinszky Bernadett

A  Diákönkormányzat (DÖK) speciális szerveződésű csoport, a diákok jogait érvényesítő érdekképviseleti szerv. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK-nek és tagjainak saját működésükkel kapcsolatban döntési, az iskolai élettel kapcsolatban pedig egyetértési és véleményezési joga van.

A DÖK túlnyomó részben az iskolai diákéletet szervezi. Állandó programjai, és az adott tanévhez kapcsolódó speciális programjai egyaránt vannak.

Állandó, és a tanulók beilleszkedését segítő kiemelt program minden szeptember utolsó péntekén a gólyaavató. Ennek során a 10. évfolyamos tanulók az iskola polgáraivá avatják a 9. évfolyamos gólyákat.

Az iskolai környezet otthonosabbá tétele érdekében minden évben osztálydekorációs versenyt ír ki a DÖK, egy megadott témához kapcsolódóan. Ennek során a diákok barátságos, színvonalas környezetet varázsolnak maguk köré.

A tanév során figyelemmel kísérjük, hogy ezt a környezetet a diákok meg is őrizzék.

A DÖK a nyelvtanárokkal együttműködve minden évben angol- illetve német nyelvi délutánt szervez. Ezeken a délutánokon a nyelvtudás elmélyítése, illetve a különböző évfolyamok tanulóinak összekovácsolása a cél.

Rendszeresen megszervezzük a nőnapot, melynek során az iskola női dolgozóit köszöntjük fel.

Minden tanévben a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon Diáknapot tartunk. Ezen a napon a diákok szervezésében lehet vetélkedni, sportolni, rajzolni, énekelni, kézműves foglalkozáson részt venni. A napot rendszerint közös mozizással zárjuk.

A DÖK tagjai rendszeresen köszöntik az intézmény pedagógusait pedagógusnap alkalmából.

Évfordulókhoz kötődően a DÖK szervezésében a diákok versmondással, vetélkedőkön mutathatják meg tehetségüket.

Az iskolai életben fontos szerepe van az iskolarádiónak, melyet szintén a DÖK gondozásában működtetnek a diákok. Egyrészt zenét szolgáltatnak, másrészt pedig az iskolai élettel kapcsolatban minden fontos információt az iskolarádión keresztül közölnek. A rádión keresztül a diákok üzenhetnek is egymásnak, illetve kéréseiket is kifejezhetik.

A DÖK és az iskola-vezetés, valamint a Zala-Kar támogatásával 2006-ban első ízben került sor Gyermekeink biztonságáért ? Útvesztők és útkeresők?  I. bűnmegelőzési akadályversenyére, melynek háziversenyét  a 11.a nyerte meg, és képviselte iskolánkat (mindhárom tagintézményt!) a megyei vetélkedőn, melyet Nagykanizsán rendeztek 2006.május 7-én.

Összefoglalva a DÖK igyekszik átfogni, szervezni és élvezetessé-emlékezetessé tenni a Béri Balogh Ádám Tagintézményben eltöltött diákéveket.