Informatika tanítás az iskolában

Az informatika, mint tantárgy iskolánk életében 1992 óta van jelen. A gimnáziumban abban az évben  Soros-pályázaton nyert 8 db számítógéppel kezdte a számítástechnika oktatását, a szakmunkásképzőben pedig szintén pályázat eredményeképpen kialakított számítástechnika teremben zajlott az oktatás. 1997-es összevonás és a Sulinet program következményeként lehetőség nyílott a kor színvonalának megfelelő informatika termek kialakítására. Pályázatok, szakképzési támogatások eredményeképpen az eszközkészletet folyamatosan tudtuk fejleszteni.

2002 évvégén elindítottuk az ECDL vizsgaközponti akkreditációnkat, melyet 2003. május 31-én megkaptunk. Azóta iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont. Folyamatosan hirdetjük tanfolyamainkat felnőttek részére, illetve diákjainknak biztosítjuk az ECDL bizonyítvány megszerzését. Így elsődleges célunk az érettségire való felkészítés mellett, hogy diákjaink sikeres ECDL vizsgákat is letegyenek, megszerezve ECDL bizonyítványukat.

Mint vizsgaközpont folyamatosan bővítjük szolgáltatásainkat. Először a megyében csatlakoztunk a Képszerkesztés és Webszerkesztés modulok indításához, majd az új képzést, az ECDL SELECT képzést is elindítottuk. 2007 tavasza óta pedig a Digitális Esélyegyenlőség képzésre is jogosítványt szeretünk.
2007. júliusa óta másodikként elindítottuk e-learning keretében távoktatási rendszerünket, mely során otthon, internet segítségével, kötetlen időbeosztással szerezheti meg ECDL bizonyítványát. Így lehetőséget biztosítunk arra, hogy diákjaink szülői akár gyermekükkel együtt Internet segítségével felkészült tutor segítségével ismerkedjenek meg az informatika rejtelmeivel.

Természetesen nemcsak az ECDL bizonyítvány megszerzése az egyedüli célunk, hanem a használható informatikai ismeretek elsajátítása is. Ennek keretében tagozatosaink miután a 9.-10. évfolyamban ECDL vizsgakövetelményeknek tesznek eleget, 11-12 évfolyamokon képszerkesztés (Gimp, Photoshop) és Webszerkesztés (Frontpage) mellett megismerkedhetnek a video-készítés, a programkészítés rejtelmeivel.

Mint akkreditált Pedagógus-továbbképző, a környék pedagógusainak részére is szervezünk és indítunk akkreditált tanfolyamokat a következő programokkal:

  • ECDL-START EU konform számítógépes felhasználói jogosítvány pedagógusok számára

  • ECDL-EU konform számítógépes felhasználói jogosítvány pedagógusok számára

  • ECDL Képszerkesztés pedagógusok számára

  • ECDL Webszerkesztés pedagógusok számára