Német nyelv tanítás az iskolában

 

Iskolánkban 2 szinten folyik nyelvi képzés, emelt és középszinten. Tehetséges tanulóinkat emelt óraszámban készítjük fel az egynyelvű ( ECL, Zertifikat Plus, TELC) és a kétnyelvű (BME) nyelvvizsgákra, a vizsgázó számára legmegfelelőbb vizsgatípust kiválasztva.

9. osztálytól kezdve nagy figyelmet fordítunk az 5 részkészség fejlesztésére: íráskészség, szövegértés, nyelvtan, beszéd, különös tekintettel a halláskészség fejlesztésére, hisz erre a részkészségre az általános iskolákban nem fektetnek nagy hangsúlyt. Munkánkat korszerű nyelvi labor, nyelvkönyvek, interaktív tábla, számítástechnikai terem segíti. A kommunikáció és a beszéd sem szorul háttérbe. Az érettségire és nyelvvizsgákra szükséges témaköröket a tananyagnak megfelelően folyamatosan kikérdezzük, bővítjük. A diákoknak rendszeresen meg kell szólalniuk németül az órákon.

Az emelt órákon kiscsoportos nyelvi képzés folyik (8-10 fő), így lehetőségünk van a tanulók egyéni fejlesztésére.

Összefoglalva:

A német órákon két szinten készítjük fel tanulóinkat a nekik megfelelő vizsgatípusra. Minden tanulóra odafigyelünk, beszéltetjük, írásbeli munkáikat beszedjük és kijavítjuk, + feladatokat adunk nekik. A tanulókat nem 3 jegy alapján osztályozzuk le, hanem rendszeres számonkéréssel ösztönözzük őket a folyamatos tanulásra. A sok jegy arra is lehetőséget ad, hogy az esetleges rosszabb osztályzatot kijavíthassák. A gyengébb képességű tanulókat is felkészítjük az érettségire, egy diákot sem hagyunk magára. A tankönyvön kívül sok kiegészítő anyagot kapnak fénymásolva, így költséghatékonyabb az oktatás. 12. osztály végére mindenkinek rendelkezésére áll a legfontosabb témakörökből és szituációs helyzetekből, levél- és beszédfordulatokból tanáraink által összeállított mappa.